×

Temperli Cam Özellikleri

Temperleme işlemi yatay hat üzerinde camın dış yüzeylerine basınç gerilimi, cam ortasına ise dolaylı bir çekme gerilimi kazandırmak için ısıtma

Camın İcadı ve Tarihçesi

Cam, soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle oluşan saydam veya yarı saydam halde kullanılan genellikle kırılgan yapıya sahip olan malzemedir.Cam antik çağdan beri inşaat malzemesi,

Boyama Yöntemlerinin Ekolojik ve Sağlık Bakımından Önemi

Bu çalışmada ; •Doğal bitki köklerinden ya da bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen pigmentlerle (antosiyaninler , flavonozitler , karoten , klorofil) yapılan

Blog Kategorileri