×
Camın İcadı ve Tarihçesi

Cam, soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle oluşan saydam veya yarı saydam halde kullanılan genellikle kırılgan yapıya sahip olan malzemedir.Cam antik çağdan beri inşaat malzemesi, süs eşyası gibi çeşitli yerlerde kullanılmaktadır.Camın ilk defa ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. Çok eski bir tarihe sahip olduğu bir gerçektir. Üzerinde tarih olan en eski cam ise M. Ö. 1551-1527 yılları arasında yaşayan Firavun Amenhotep’e ait olan iri bir boncuktur.

Anadolu da cam orta asyadan gelen selçuklular tarafından yaygınlaştırıldı. Artuklular zamanında cami ve medreselerde cam kullanılmıştır. İstanbul un alınmasıyla birlikte, 16 ve 17. yy da cam sanayide büyük gelişmeler olmuştur.Cumhuriyet devrinde 1934 yılında kurulmaya başlayan modern cam fabrikası, 1937 yılında üretime başlayabildi. Böylece Paşabahçe’ de fabrika kurulmuş oldu. Bundan sonraki yıllarda Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş’ nin fabrika sayıları arttırılıp, ihracat yapılabilecek duruma gelinmiştir. Ayrıca özel şirketlere ait pek çok cam fabrikası yapılmıştır.

Camın Yapısı ve Özellikleri Nelerdir?
Cam gerçekte bir sıvıdır ve saydamlığı bundan kaynaklanmaktadır. Cam,bir maden olarak tanımlanır.Ama diğer madenlere göre de çok önemli bir değişikliği vardır.O da erime noktası olmasıdır. Isıtıldığında yumuşar ve arzu edilen şekil verilebilir. Sıcak şekillendirme 800-1300 C arasında yapılabilir. Camların dayanıklıkları kullanılan silis ve alüminyum oranıyla değişmektedir.Cam gerçekte bir sıvıdır ve saydamlığı bundan kaynaklanmaktadır.Cam ısıtıldığında viskozitesi kademeli olarak düşer ve tersine;soğutulduğunda kademeli olarak yükselir.

Cam çeşitleri nelerdir, kullanım sahaları nerelerdir;Ticari camları soda camları ve özel camlar olarak iki gruba ayırmak mümkündür.Soda camları adi cam olarak da adlandırılır imalatı düşüktür.Genel yapısı bakımından % 73 SiO2, % 12 Na2O, %10 CaO, % 4 MgO ve % 1 Al2O3 ‘ten meydana gelmektedir.

Diğer türümüz özel camlar adi camlara göre maliyeti fazladır. Özellik bakımından değişkenlik göstermektedir örneğin optik camlar ışığı kırma özelliği ayarlanabilmektedir. Ayrıca bu tür camların kimyasal etkilere dayanıklılık, yüksek erime sıcaklığı ve yüksek elektrik yalıtkanlığı gibi bazı üstünlükleri de vardır.Genel yapısı %80 SiO2, %11 B2O3, %9 Na2O Al2O3 CaO As2O3 şeklindedir.

Blog Kategorileri